Zmiana w koncesji na wytwarzanie i magazynowanie paliw

Dnia 20 czerwca 2018 roku po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 marca 2018 roku Urząd Regulacji Energetyki postanowił zmienić treść koncesji na wytwarzanie paliw oraz koncesję na magazynowanie i przeładunek dla firmy Falco Mazurkiewicz i Wspólnicy Sp. J.

Wniosek o zmianę koncesji wynikał z zakończonej modernizacji terminala paliw w miejscowości Łęgajny k/Olsztyna. Firma w dniu 20.03.2018 roku otrzymała prawomocne pozwolenie na użytkowanie przebudowanej i rozbudowanego terminala paliw.

Modernizacja i rozbudowa miała na celu poprawę ochrony środowiska, bezpieczeństwa warunków parcy pracowników, bezpieczeństwa nad mieniem, wydajności rozładunku paliw na francie kolejowym i załadunku paliw na autocysterny.

Powyższe założenia zrealizowaliśmy poprzez:

 1. Powiększenie pojemności magazynowej o 10 sztuk zbiorników dwupłaszczowych
  o pojemności 100 m3 / sztuka,

 2. Wybudowanie nowej stacji pomp dla 4 stanowisk nalewczych,

 3. Rozbudowę frontu rozładunku kolejowego o dwa nowe stanowiska,

 4. Wybudowanie konstrukcji wsporczych dla systemu zabezpieczenia pracowników podczas pracy przy rozładunku wagonów kolejowych,

 5. Wymianę tacy szczelnej w strefie załadunku autocystern,

 6. Wymianę i rozbudowę tacy szczelnej w strefie rozładunku cystern kolejowych,

 7. Likwidację 8 zbiorników jednopłaszczowych,

 8. Wykonanie dodatkowego parkingu dla autocystern,

 9. Montaż systemu telewizji przemysłowej,

 10. Montaż systemu sterującego załadunkiem i rozładunkiem paliw płynnych.