Podpisaliśmy umowę z Aramco Fuels Poland  Spółka z o.o na wyłączność na składowanie paliw na terminalu paliw w Łęgajnach gm. Barczewo  

Podpisaliśmy umowę z Aramco Fuels Poland Spółka z o.o na wyłączność na składowanie paliw na terminalu paliw w Łęgajnach gm. Barczewo.  

W związku z finalizacją fuzji PKN ORLEN – Grupa LOTOS S.A. zakończyliśmy długoletnią współpracę z Grupą LOTOS S.A. Od 1 stycznia 2023 roku współpracujemy z Aramco Fuels Poland Sp. z o.o. w zakresie przeładunku paliw i magazynowania na terminalu paliw w Łęgajnach. Składowanie obejmuje następujące paliwa: PB95, PB98, ON, lekki olej opałowy oraz produkcję paliw. Klienci z województwa warmińsko – mazurskiego będą mogli się zaopatrywać, na bazie paliw w Łęgajnach, w paliwa pochodzące z Rafinerii Gdańskiej.

OFERTA DLA BIZNESU